NL
Site map | Sharepoint | Login

Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie

GeNeSys geeft gehoor aan de maatschappelijke verzuchting om productiemiddelen efficiënter in te zetten, verliezen te vermijden en kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. Veel restfracties in de dierlijke en plantaardige productie kunnen volgens de onderzoekers toepassingen krijgen met een hogere waarde dan vandaag het geval is. Dit project bundelt 4 doctoraten rond het thema valorisatie van reststromen.

De aanpak is vernieuwend. Om te garanderen dat de resultaten gemakkelijk hun weg vinden naar de praktijk, wordt binnen het project een onderzoeksaanpak gevolgd die reeds vanaf de start van het onderzoek de ideeën, vragen en bedenkingen van de eindgebruikers mee in rekening neemt. Concreet houden de onderzoekers zo rekening met ondersteunende innovaties in het productieproces, de marktomgeving, de beleidscontext, de keten en de resulterende samenwerkingsvormen. Dit project voegt daarom aan de inhoudelijke doelstelling (een duidelijk betere valorisatie bereiken van plantaardige en dierlijke nevenstromen aan de hand van drie technisch-wetenschappelijke case-studies) een methodologische doelstelling toe: het ontwikkelen van instrumenten voor het uitvoeren van succesvolle systeeminnovaties.

In het eerste GeNeSys jaar werd de ideegeneratiefase gevolgd volgens het ontwikkeld innovatiemodel. De resultaten kan je terugvinden bij publicaties (ILVO mededeling 164 t.e.m. 167).

Periode: 1/10/12 - 30/09/16

Calendar

HtmlNoArticles

DnnForge - LatestArticles

HtmlNoArticles
© Use of by-products as system innovation (GeNeSys) | Contact Webmaster.