EN
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

VILT - donderdag 20 november 2014

Brede politieke coalitie wil actie tegen voedselverlies

In navolging van de 11.11.11-campagne rond voedselverspilling vragen vertegenwoordigers van alle Vlaamse meerderheidspartijen en oppositiepartijen sp.a en Groen dat er dringend werk wordt gemaakt van de strijd tegen onnodige voedselverliezen. Daarbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op maatregelen op beleidsniveau, maar ook op overleg met de voedingssector om oneerlijke handelspraktijken die tot verlies of verspilling leiden, aan banden te leggen.

 


Vertegenwoordigers van een brede politieke coalitie vragen aan de Vlaamse regering zich te engageren in de strijd tegen voedselverspilling. De resolutie die Bart Caron (Groen), Bart Dochy (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA), Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en Els Robeyns (sp.a) daarvoor willen indienen, roept op tot dringende actie. Concreet sporen de initiatiefnemers de Vlaamse regering aan te onderzoeken op welke manier meting, registratie en rapportage op alle niveaus van de voedselketen verbeterd kunnen worden, zodat het duidelijker wordt hoeveel voedsel er in elke schakel wordt verspild.

Ten tweede verwachten ze van de overheid op basis van die gegevens een efficiënt plan van aanpak, met duidelijke afspraken over realistische en precieze preventiedoelstellingen. De engagementsverklaring 'Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies', die in maart werd voorgesteld, moet die aanpak ondersteunen en versterken. Daarnaast moet de cascade van het waardebehoud, zoals die ook voor biomassacentrales werd uitgewerkt door OVAM en de Vlaamse landbouwadministratie, beleidsmatig verankerd worden.

Ook overleg met de betrokken sectoren om onfaire handelspraktijken die mogelijk voedselverspilling veroorzaken aan banden te leggen, moet een prioriteit zijn voor de regering. En ten laatste vraagt de ontwerpresolutie overleg en gepaste acties om te voorkomen dat voedsel wordt weggegooid omwille van het uitzicht. De coalitie vraagt hierbij engagement op Europees niveau om nieuwe standaarden te creëren.

zie link

© Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie (GeNeSys) | Contact Webmaster.