EN
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

VILT - dinsdag 6 januari 2015

Proefcentrum voor Sierteelt gaat voor innovatie in 2015

Het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS) wil de sierteler en groenvoorziener in 2015 bijstaan met innovatief onderzoek en advies. Naast teelttechnieken komen ook gewasbescherming en specifieke thema’s als verticaal groen, de bijenproblematiek en de Gentse azalea aan bod. Zo gaat PCS experimenteren met basisstoffen als melk- en plantenextracten in het onderzoek naar gewasbescherming en zal het via zijn proefopstelling ook meer kennis over verticale tuinen verzamelen.

In 2015 wil het PCS meer dan ooit een laagdrempelig kenniscentrum zijn dat onderzoek, kennisvertaling en oplossingen biedt voor de sierteler en groenvoorziener en hen steunt in hun toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering. Vanuit vragen van de sector initieert het PCS toegepast wetenschappelijk onderzoek in een netwerk van Vlaamse en internationale onderzoeksinstellingen. Via praktijkonderzoek en demonstratie worden de onderzoeksresultaten vervolgens vertaald naar concrete bedrijfstoepassingen.

"Uiteraard blijft de demonstratie van het assortiment belangrijk maar de onderzoeksprogramma's staan blijvend in het teken van vernieuwing en duurzaamheid", licht directeur Bruno Gobin de ambitie voor 2015 toe. "Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn de verdere uitbouw van een waarnemings- en waarschuwingssysteem voor de boomkwekerij en een project voor geleide bestrijding in de sierteelt onder glas. Beide initiatieven beogen een beredeneerde inzet van gewasbescherming, met veel aandacht voor het gebruik van natuurlijke vijanden van plagen en ziekten."

In dat kader zijn de plannen van het PCS om te experimenteren met basisstoffen opmerkelijk. Via verschillende proeven zal getest worden welke werking bijvoorbeeld melk- en plantenextracten hebben. "Door een vereenvoudiging van de Europese wetgeving maken stoffen als melkextract of look kans om in de toekomst ingezet te worden voor gewasbescherming", aldus Gobin. "Daar spelen we graag op in."

Binnen het luik bemesting, bodem en water zal onderzoek worden uitgevoerd naar het effect op bodemvruchtbaarheid van onder meer het gebruik van compost en naar technieken voor de reductie van uitspoeling van nitraten en fosfaten. De opname door het gewas wordt geïnventariseerd en de efficiëntie en het nut van bladbemesting worden onderzocht. Waterontsmettingssystemen en alternatieve bodemontsmettingen voor grondteelten worden uitgetest.

Ook kostenbeheersing in het algemeen en energie-efficiëntie in het bijzonder krijgen bijkomende aandacht dit jaar. Voor de verschillende thema’s wordt een luik 'kostenberekening van toepassingen of teeltprocessen' ingelast. Energiebesparing bij teelt en belichting van snijbloemen wordt mogelijk door de innovatieve inzet van LED-verlichting en een brochure over belichting zal de nieuwste technieken onder de aandacht brengen.

Verder pakt PCS ook uit met enkele zeer specifieke projecten zoals de impact van strooizout op openbaar groen, de bijenproblematiek, de valorisatie van de Gentse azalea en de integratie van verticaal groen in bouwwerken. "Sinds anderhalf jaar beschikken we in het PCS over een demo-opstelling voor verticaal groen", zegt Gobin. "We zien dat mensen die met verticale tuinen bezig zijn vaak ofwel verstand hebben van het bouwtechnische aspect, en andere vooral van het teelttechnische. Via onze proefstelling willen we die kennis samenbrengen."

"We zien heel veel toekomst in verticaal groen", gaat Gobin verder. "Het biedt enorme mogelijkheid om onze steden groener te maken en ook de biodiversiteit in de stad aan te zwengelen. Het is esthetisch heel erg aantrekkelijk en uit onderzoek blijkt dat mensen er gelukkiger van worden. Bovendien vangt groen in de stad ook fijn stof af." Naast het onderzoek op zich vormt ook de informatiedoorstroming naar de telers toe een belangrijke taak van het PCS. "We merken trouwens dat de groenvoorzieners, die we in 2008 opgenomen hebben in onze werking, de weg naar het PCS steeds beter weten te vinden."
© Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie (GeNeSys) | Contact Webmaster.