NL
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

Eigen verslaggeving - Friday, November 20, 2015

Diverse belanghebbenden steken de koppen bij elkaar om composteren in samenwerkingsverband van de grond te krijgen


Binnen het valorisatietraject rond compostering, werden de afgelopen twee jaar een aantal pilootproeven op poten gezet onder praktijkomstandigheden. Eén daarvan vond plaats in de regio Diest. In deze proef werd onderzocht wat de kansen zijn van composteren van stalmest en natuurmaaisel in een lokaal samenwerkingsverband. Naast de landbouwkundige kwaliteit van de compost werden ook het risico op nutriëntenverliezen naar de bodem, en de logistieke, economische en wetgevende aspecten in kaart gebracht, en dit voor elk van de betrokken partijen. De pilootproef toont aan dat dergelijke lokaal afgebakende samenwerkingsverbanden grote kansen bieden om enerzijds reststromen op kleine schaal te valoriseren en kringlopen lokaal te sluiten, en anderzijds om compost te produceren dat beantwoordt aan de bemestings- en bodemverbeteringsnoden van de groenten- en fruitboeren. Echter, implementatie in de praktijk is niet evident, niet in het minst omwille van de regelgevende context en economische randvoorwaarden.
Om de resultaten te bespreken en over toekomstmogelijkheden na te denken, kwam op 12 oktober 2015 een diverse groep van stakeholders samen, op initiatief van ILVO. Natuurpunt, Bioforum, diverse (biologische) akker- en tuinbouwers, rundveehouders, maar ook de OVAM waren vertegenwoordigd. Een veelbelovend overleg dat zeker nog een staartje zal krijgen.
Ook op de transdisciplinaire ontmoetingsdag “Agroecology in Action”, dat plaatsvond in Leuven op 16 november 2015, kwam dit verhaal aan bod in de praktijkworkshop bodemkwaliteit. Die vond plaats op het Grote Open Veld bij Tom Troonbeeckx en Brecht. 
Via deze link kan u de project-fiche met meer informatie downloaden.

DnnForge - LatestArticles

HtmlNoArticles
© Use of by-products as system innovation (GeNeSys) | Contact Webmaster.