EN
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

VILT

Duurzame groei is kern van toekomstvisie Boerenbond

In Vlaanderen is er blijvend plaats voor en nood aan een sterke land- en tuinbouw die ondernemers en hun gezinnen een volwaardig inkomen en een toekomst biedt. Deze land- en tuinbouw leeft in harmonie met de maatschappelijke omgeving en het milieu en levert in de eerste plaats een kwalitatieve bijdr...

Fevia

Voedselverlies, een probleem van iedereen


Food Navigator

We have to do more to reduce waste as an industry, warns Leatherhead expert


VILT

Groente-InnovatieFonds moet Limburg impuls geven

Met de oprichting van het Groente-InnovatieFonds (GIF) engageren de Vlaamse overheid en de provincie Limburg zich om te investeren in onderzoek en innovatie in de Limburgse tuinbouwsector. “De tuinbouwsector is één van de groeisectoren van onze provincie”, zei gedeputeerde ...

VILT

Volledige voedingsketen maakt werk van voedselverliezen

Samen met de Vlaamse overheid heeft de hele voedselketen het engagement op zich genomen om de komende jaren voedselverliezen verder terug te dringen. Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikers...

VILT

Belgische productie biobrandstoffen sterk gestegen

De productie van erkende hoeveelheden biobrandstoffen in ons land die onder de vastgestelde quota voor accijnsreductie vallen, is de afgelopen jaren sterk gestegen. In de periode 2008-2012 was er voor bio-ethanol een stijging van 115.300 tot 407.059 m3 en voor bio-diesel van 24.100 tot 107.260 m3. D...

VILT

"25 tot 33% van alle voedsel gaat wereldwijd verloren"

Volgens de Wereldbank gaat 25 tot 33 procent van het voedsel dat wereldwijd voor consumptie geproduceerd wordt, verloren. “Deze hoeveelheid is beschamend en kan in heel wat landen het verschil maken tussen een volwaardig dieet of ondervoeding voor een groot deel van de bevolking”, zegt J...

ILVO

Vacature 'Valorisatietraject voor nevenstromen uit de visserij'

binnen de gecoördineerde actie GENESYS: ‘Marktgerichte ontwikkeling en introductie van innovaties - Systeeminnovatie rond valorisatie van nevenstromen uit landbouw en visserij‘

"Duurzaamheid gaat ook over mensen"

Op het preibedrijf Ons Dagelijks Groen in Meldert lichtte KVLV-Agra haar duurzaamheidsvisie toe. Het benadrukt daarbij vooral de menselijke factor en de veranderende relatie tussen producent en consument. De plattelandsorganisatie heeft een landbouwsector voor ogen waar collega’s steun vinden ...

Landbouw en Visserij

e-zines

Het nieuwe e-zine voedselverlies wil beleidsmakers, ketenactoren en onderzoekers op de hoogte houden van het reilen en zeilen over voedselverlies in Vlaanderen en daarbuiten. We hopen dat het e-zine voedselverlies uitgroeit tot een niet te missen driemaandelijkse update over de inspanningen van ...

Pagina 10 van 15Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste   
© Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie (GeNeSys) | Contact Webmaster.