EN
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

VILT

Valorisatie biologische oogstoverschotten geen sinecure

In de strijd tegen voedselverspilling onderzocht BioForum hoe oogstresten verwerkt kunnen worden tot nieuwe, rendabele producten. De zoektocht resulteerde uiteindelijk in een courgettepesto, al ging dat niet vanzelf. Zo bleek het niet evident om de courgetten kostenefficiënt bij de verwerker te...

VILT

"Reststromen hebben plaats in veevoeder van toekomst"

De veevoederindustrie staat voor enkele grote uitdagingen, waaronder het streven naar meer duurzaamheid en het verkleinen van haar ecologische voetafdruk. Daarom organiseerde de UGent-Crelan leerstoel aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een internationale studiedag rond het potentieel van r...

VILT

Responsibly Fresh staat voor collectief verduurzamen

Duurzame ontwikkeling is een werkwoord en zo heeft de groente- en fruitsector in ons land dat ook begrepen. Het keurmerk ‘Responsibly Fresh’ staat voor collectief, stap voor stap vooruitgang boeken op alle aspecten van duurzaamheid. Daarin gesteund door het Verbond van Belgische Tuinbouw...

VILT

Composttoediening beloftevoller dan vruchtwisseling

Door het langdurig toedienen van compost kunnen landbouwers de bodemvruchtbaarheid én de gewasopbrengst gunstig beïnvloeden, meer nog dan met vruchtwisseling. Dat toont doctoraatsonderzoeker Tommy D’Hose (ILVO/UGent) aan met meerjarige veldproeven en ettelijke analyses. Bij courant...

VILT

EU legt biobranstoffen van eerste generatie aan banden

Biobrandstoffen van de eerste generatie, op basis van landbouwgewassen die ook geschikt zijn voor voeding of veevoeder, zullen nog maximaal zeven procent mogen uitmaken van de brandstof die gebruikt wordt in de transportsector. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het akkoord dat daar...

VILT

Hoe samenwerking voedselverliezen in de keten verkleint

Meer samenwerking in de voedselketen kan op verschillende manieren de voedselverliezen terugdringen. Dit is het tweede van negen actieprogramma’s dat tegen 2020 moet bijdragen aan 15 procent minder voedselverlies. De Vlaamse overheid en het bedrijfsleven zetten in op samenwerking om zo de voed...

VILT

Website maakt van voedselschenking fluitje van een cent

Voedingsbedrijven en grootwarenhuizen hebben vaak voedingswaren die nog perfect eetbaar zijn maar om commerciële redenen niet meer verkocht mogen worden. Om dat aanbod beter te matchen met de vraag vanuit voedselhulporganisaties worden KOMOSIE en FdSS samen met Level IT partner van schenkingsbe...

VILT

Reductie van het voedselverlies is al volop aan de gang

De Vlaamse regering heeft met een reeks koepelorganisaties uit de voedingssector een actieplan uitgewerkt dat het voedselverlies tegen 2020 met 15 procent moet doen dalen. Negen actieprogramma’s met in totaal 57 acties zijn uitgewerkt. Een deel daarvan is recent al gerealiseerd. Zo kunnen voed...

VILT

Voedselketen in actie voor minder voedselverlies

In maart 2014 ondertekenden de Vlaamse overheid en de verschillende schakels van de voedselketen (o.a. landbouw, voedingsindustrie, retail en horeca) de engagementsverklaring ‘Samen tegen Voedselverlies’. Een jaar later stellen de Vlaamse regering en de ketenpartners trots het resultaat ...

VILT

Grootwarenhuizen beperken voedselverspilling

In de strijd tegen de voedselverspilling nemen de ketens van grootwarenhuizen nieuwe initiatieven om de verdeling van onverkochte, maar nog consumeerbare goederen bij sociale organisaties te krijgen. Zo engageert warenhuisketen Delhaize zich om tegen 2020 honderd procent van haar onverkochte product...

Pagina 5 van 15Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
© Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie (GeNeSys) | Contact Webmaster.